SAP PRESCHOOL (4-6 THN)

free glitter text and family website at FamilyLobby.com
Kecil-kecil lagi anak kita :Zaman Sudah Berubah,  justeru MASALAH juga BERUBAH dan PENYELESAIAN MASALAH turut juga BERUBAH.KESEMPATAN MENDIDIK ANAK HANYA HADIR SEKALI SAHAJA! MANFAATKAN PELUANG INI SEPENUHNYA....
Glitter Text Maker

TERUS MARA MEMACU KECEMERLANGAN bersama Kenshido International e-Tadika , perintis Online Kindergarden yang direka untuk kanak-kanak berusia 4-6 tahun....YABEDABEDUUUUUUUU!

Kurikulum:
Kandungan pembelajaran yang dibangunkan di dalam Score A - Prasekolah selaras dengan sukatan pelajaran sebagaimana yang dinyatakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Kanak-kanak dibahagikan kepada dua kumpulan yang mencerminkan dua peringkat iaitu peringkat prasekolah, 1 dan 2 prasekolah bergantung kepada umur mereka seperti berikut:

1 prasekolah • 4 tahun - 5 tahun
2 prasekolah • 5 tahun - 6 tahunCorak pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan Teori Pembelajaran Konstruktivisme, iaitu, kanak-kanak dapat membina pengetahuan mereka pada kadar mereka sendiri dan membangunkan kemahiran pemikiran mereka sendiri dalam menyelesaikan pelbagai masalah pembelajaran yang sesuai pada peringkat umur mereka secara kreatif.


Silibus:
Setiap topik terdiri daripada 3 aktiviti pembelajaran utama:

i.  Animasi Subjek Pembelajaran
ii. Pembelajaran Interaktif dan 
  Aktiviti Penilaian Menyeronokkan.
iii. Permainan Pendidikan

Apa itu Animasi Subjek Pembelajaran?

 • Setiap topik terdapat animasi  subjek pembelajaran yang berlangsung selama kira-kira 4-8 minit.
 • Ianya mengandungi pelbagai media termasuklah, muzik dan grafik animasi
 •  Ianya menggambarkan konsep asas dan pengetahuan mengenai topik tersebut dan direka dengan tujuan mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan.
 • Secara keseluruhannya, terdapat lebih daripada 220 animasi yang terdapat dalam Score Prasekolah.
Apa itu Pembelajaran Interaktif dan Aktiviti Penilaian Menyeronokkan?

Setiap topik disertakan dengan 3-4 Aktiviti Pembelajaran Menyeronokkan .


Aktiviti-aktiviti ini terdiri dari pelbagai jenis pembelajaran interaktif termasuklah:


i. Flash Cards

ii. Pilihan Pelbagai (Multiple Choices)


iii. Menjatuhkan Dalam Kotak (Dropping In Boxes)


iv. Isi Ruang Kosong ( Fill In Blanks)


v. Mewarna (Colouring)


vi. Drag & Drop Combination


vii. Simulated Situations


viii. Picture Shows


ix. Pilihan Graphic 


x. Panning Card


xi. Flip Books


Terdapat +/- 600 aktiviti pembelajaran yg menyeronokkan.Apa itu Permainan Pendidikan?Terdapat pelbagai Permainan Pendidikan yang sesuai dan menarik untuk setiap topik / kandungan pembelajaran.

 Antara Permainan Pendidikan :
i. Jigsaw Puzzles

ii. Sambungkan Titik  (Joining Dots)

iii. Memandu Kereta 

iv. Cross Word Puzzles

v. Penerokaan (Explorations)

Setiap permainan direka dengan teliti agar dapat menghasilkan pembelajaran yang menyeronokkan dan pada masa yang sama, dapat  memenuhi objektif pembelajaran pendidikan.


                                                                                                                                      

HARGA PAKEJ SCORE A- PRESCHOOL

Nota: Module Maintainance Code Dan Module Top-up Code :
 • 1 Module Maintenance Code, berharga RM50, digunakan untuk pendaftaran 1 orang anak , akses selama 6 bulan.
 • Pakej Preschool:  
 1. Harga Top-up Code Bukan Ahli:RM198 (50BV) digunakan untuk akses selama 6 bulan, untuk kesemua anak.
 2. Harga Top-up Code Ahli:RM168 (50BV) ditambah akan terima bonus EDUREWARD RM50 dari syarikat dan  digunakan untuk akses selama 6 bulan, untuk kesemua anak.

PAKEJ BUKAN AHLI RM398
 • Pendaftaran untuk 1 orang anak i.e 1 Module Maintenance Code (RM50).
 • Penggunaan (akses) selama 6 bulan i.e. 1 ModuleTop-up Code (RM198).
 • Tambahan RM50 bagi pendaftaran setiap tambahan anak ke 2 dan seterusnya.
 • Top-up RM198 bagi penggunaan semula selama 6 bulan seterusnya bagi kesemua anak.
Nota: Pengiraan Kos Pembelajaran Score A Preschool™Kos 1 anak sebulan,  24x7:
 • Ada 1 anak = Module Maintenance + Module Top Up /6 bulan/1 orang
 •                       = RM50 + RM 198/  6 bulan/1 orang
 •                       = RM41.33 sebulan atau ~RM 1.38 sehari; 24X7
 • Ada 2 anak = 2X Module Maintenance + Module Top Up /6 bulan/2 orang
 •                       = RM100 + RM 198/  6 bulan/2 orang
 •                       = RM24.83 sebulan atau ~RM 0.83 sehari; 24X7
free glitter text and family website at FamilyLobby.comsehingga 15.5.201

 • Ada 1 anak = Module Maintenance + Module Top Up /6 bulan/1 orang
 •                       = RM50 + RM 99/  6 bulan/1 orang
 •                       RM24.83 sebulan atau ~RM 0.83 sehari; 24X7
 • Ada 2 anak = 2X Module Maintenance + Module Top Up /6 bulan/1 orang
 •                       = RM100 + RM 99/  6 bulan/2 orang
 •                       = RM16.58 sebulan atau ~RM 0.55 sehari; 24X7Pengikut

DISCLAIMER

Hakcipta Terpelihara © 2009 karyapintar.blogspot.com
Disclaimer: Ini adalah laman blog sokongan untuk tujuan PROMOSI sahaja. Tiada kaitan dengan laman web syarikat yang disertai. Contoh pendapatan adalah simulasi sahaja. Pendapatan sebenar bergantung kepada usaha setiap peserta. Kami tidak menjamin sebarang pendapatan TETAP. Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada ADMIN http://karyapintar.blogspot.com
Website rasmi syarikat di www.kenshido.com dan www.scorea.com